TRUNG NGÔN, NGHỊCH NHĨ DÙ SAO LỜI NÓI THẲNG. VẪN HAY HƠN LỜI NÓI NỊNH

TRUNG NGÔN, NGHỊCH NHĨ DÙ SAO LỜI NÓI THẲNG. VẪN HAY HƠN LỜI NÓI NỊNH

Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, không nói lời ngay ý thẳng thời khó mà làm rõ được vấn đề. Sở dĩ đồng bào xuống đường tỏ bày ý kiến là chuyện bất đắc dĩ. Vì sự sống còn của đất nước mà phải dấn thân vào gian khổ. Phản đối ôn hòa, cái lo chung toàn dân tộc, không phải vì cá nhân cho riêng ai.
Trước hiểm họa ô nhiễm hóa chất độc hại, tàn phá môi trường, gây ra bệnh tật cho con người, đầy rẫy ung thư để lại hậu quả thảm khốc, ngoài bệnh tật còn thiệt hai kinh tế, nguồn sinh sống của dân.
Nếu không tỏ bày ý kiến phản ảnh qua biểu tình, thời phản ảnh qua cái gì ? khi chính quyền không bao giờ chịu lắng nghe dân,
Sự biểu tình phản đối ôn hòa, là việc làm có ý thức thiện chí với chính quyền, hầu mong chính quyền lắng nghe. Và có hướng khắc phục.
Sự lắng nghe của chính quyền, là đe dọa, khủng bố, sự trả lời của chính quyền là đánh đập dã man, bắt nhốt hành hạ. Đây là một hành động thiếu suy nghĩ, dùng khí cụ đánh đập một người tay không phải nói là mất nhân tính, vì không có chính quyền nào của dân, do dân, vì dân, mà đối xử với dân như vậy.
Với những câu chữ Nhà Nước đề ra. Nhà Nước là của dân, do dân, vì dân, chính quyền là đầy tớ trung thành của dân. Những câu chữ ngọt liệm như thế nầy người dân vô cùng yêu mến thậm chí cống hiến đời mình theo Nhà Nước. Nhưng nay đã phản tác dụng hết linh nghiệm. Mà còn gây thêm bức xúc trong lòng dân nói một đường hành động một nẻo.
Lời trung ngôn nghịch nhĩ nói lên những gì đúng sự thật. Còn nghe hay không là tùy ở người, Thời đại văn minh là thời đại tự giác, có quyền nghe hoặc không nghe là tùy vậy.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s