TỘI TÌNH CHI ?

TỘI TÌNH CHI ?

Chúng dân nào có tội tình chi
Mà phải hành hung, bắt nhốt đi
Dân muốn bình yên, nào có được
Độc hại tràn lan, cảnh chí nguy
Bệnh tật đeo mang, nghèo hành hạ
Cùng đường bít lối, hết ngõ đi
Có biển như không, do tàu lạ
Người dân bức xúc, có tội chi ?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s