AI LÀ NGƯỜI-1

AI LÀ NGƯỜI

Ai là người cứu tinh dân tộc
Ai là người cưu bọc nhân dân
Công ơn ấy, không gì sánh được
Tựa biển trời, ghi nhớ công ơn
Ai là kẻ làm dân khổ cực
Thành tội đồ dân tộc thẳm thăm
Sống vì dân, ghi lòng tạc dạ
Dân trọn đời, thờ lạy muôn năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s