KHÔNG HỀ CÓ ĐẢNG-1

KHÔNG HỀ CÓ ĐẢNG

Năm nghìn năm
Từ thuở Văn Lang
Dân Tộc Rồng Tiên
Mấy nghìn năm, không hề có đảng
Vẫn trường tồn vững chãi
Đồng một lòng
Quyết đến cùng
Chống giặc ngoại xâm
Chung nhau gìn giữ nước non
Nào đâu có đảng
Việt Nam là Việt Nam
Bao lớp Cha Ông
Một lòng hiếu trung
Vì nước vì dân
Từ thuở dựng non
Có Ông Quốc Tổ anh linh Vua Hùng
Dân Tộc Tiên Rồng
Nào đâu có đảng chỉ đường nào đâu
Vẫn kiên cường bất khuất hùng anh
Đoàn kết keo sơn
Chị ngã em nân, bầu thương lấy bí
Lá lành đùm bọc lá rách
Anh linh truyền thống mấy nghìn năm
Lẫy lừng khiếp vía ngoại xâm
Hiếu Trung, Trung Hiếu, nghĩa nhân sáng ngời
Một Dân Tộc vang lừng
Không hề có đảng vẫy vùng trời mây
Đầy vẻ vang hùng thiên khí phách
Mấy nghìn năm trong huyết thống Đồng Bào
Xưa cũng thế,
Và nay cũng chẳng khác chi nào
Đảng là đảng không liên quan gì dân tộc
Đảng là đảng ,
Nào phải đâu Nguồn Cội trăm họ
Đảng là đảng
Nào phải đâu Tiên Rồng vận hội
Dù đảng nào cũng vậy
Không quan hệ gì đến vận mệnh đất nước Việt Nam
Chỉ truyền thống anh linh, Quốc Tổ Hùng Vương, con Rồng Cháu Tiên, mới là muôn năm.
Đảng chỉ là xu thế thời gian,
Phải đâu Nguồn Cội muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s