DÂN TỘC VIỆT NAM-1

DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân tộc Việt Nam
Dân tộc năm nghìn năm
Nay đã trăm triệu dân
Dân tộc đã lắm khổ đau
Chịu nhiều vùi dập đắng cay khốn cùng
Không thể mất nước phen nầy
Vươn mình vụt dậy diệt bầy sói lang
Chung lòng chung sức chung vai
Vượt qua đàn áp cứu nguy giống nòi
Sợ chi, tù tội, tội tù
Vì non
Vì nước
Vì sống còn
Triệu người như một đồng cùng đứng lên
Kìa Trung Cọng
Đã xâm lấn nước non
Đất liền biển đảo đi tiêu mất lần
Không thể lụy quỳ
Không thể ngồi chờ
Người dân là chủ bao đời
Quyết không để mất đất trời Việt Nam
Tiếng gọi lương tâm
Đứng lên tự vệ
Quyết không làm nô lệ
Một còn một mất với giặc ngoại xâm
Quyết xóa bỏ tối tăm
Thắp lên ngọn đuốc Việt Nam oai hùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s