TÌM ĐẾN

TÌM ĐẾN

Vua Hùng đó, sao ta không tìm đến
Nương vào người, đoàn kết cùng tiến lên
Những quyền năng, mà Vua Hùng đã có
Luôn phù trì, trong sống chết hi sinh
* * *
Thật vậy;
Dân tộc Việt Nam không nương theo Quốc Tổ thời nương theo ai.
Theo ai cho bằng theo Quốc Tổ , Tôn Thờ Quốc Tổ. Sống vì non nước.
Chết theo Quốc Tổ về trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s