ĐÀN CHIM VIỆT-1

ĐÀN CHIM VIỆT

Đàn chim Việt, đã vươn mình trổi dậy
Và bay lên, theo tiếng gọi lương tâm
Đàn chim Việt, Đang bay về Nguồn Cội
Rợp trời mây, trong khí thế Cha Ông
Đàn chim Việt, không cúi đầu chịu nhục
Trước bạo tàn, và bè lũ tay sai
Quyết đứng lên, không cúi đầu lệ thuộc
Luôn tràn đầy, trung hiếu dậy hùng anh
Một sức mạnh, dời non và lấp biển
Như sóng gào, như bão tố cuồng phong
Dậy anh linh, dậy hào hùng sấm nổ
Vượt trời cao, trùm hoàn vũ Đông, Tây
Ôi Việt Nam,
Đàn chim Việt đã chuyển xây
Nước non hùng mạnh, uy linh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s