CÁ VÀ NƯỚC

CÁ VÀ NƯỚC

Bạn nghĩ thế nào ?
Cá không cần nước
Cá còn sống được hay sao?
Chính quyền hành dân
Chính quyền dựa đâu mà sống
Cá luôn hại nước
Cá sống nơi đâu?
Chính quyền hành dân
Chính quyền dựa đâu tồn tại
Dân càng bị hại
Chính quyền không dại thời ngu
Càng mất gốc dân
Càng mau đi tiêu khó tránh
Cá không nước
Cá sống sao xong
Chính quyền mất dân
Chính quyền tan theo mây khói
Người xưa đã nói
Không gì nguy khốn
Cho bằng đánh mất lòng dân
Bài học cá nước xưa nay
Sáng soi, soi sáng biết bao diệu kỳ
Đó là quy luật mất còn
Muôn năm vẫn thế không hề đổi thay
Cá và Nước bài học rất hay
Vẫn còn giá trị phải đâu lỗi thời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s