QUÁ LẠ LÙNG

QUÁ LẠ LÙNG

Quá lạ lùng
Thật bất ngờ
Những cụm từ
Những câu chữ
Vô cùng phản cảm
Yêu nước là phản động
Chống ngoại xâm là phản động
Bảo vệ quê hương là phản động
Yêu tự do công bằng là phản động
Yêu Dân Chủ, Nhân Quyền là phản động
Tỏ bày lòng chân chính là phản động
Những câu từ khác lạ
Những cụm từ ghê rợn
Những triết lý hãi hùng
Những câu chữ lạ lùng
Không nói là điên khùng
Nghe qua kinh tởm giật mình thấy ghê
Nghe hết vô
Mà học càng không vô
Yêu nước là phản động
Chỉ có trong bí quyết học thuyết Mác Lê
Nước mất nhà tan là cái chắc
Giặc tàu thôn tính có lạ chi
Nếu không dừng lại chí nguy
Nước non, non nước đi tiêu chẳng còn
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Giờ đây tiếp tục đi vào lệ nô
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s