THƯ GIÃN

THƯ GIÃN

Nhà tù ơi hỡi nhà tù
Sao mi sung sức quá trời vậy mi
Đẻ còn hơn đức mẹ Âu Cơ
Khắp cùng lớn nhỏ đến hơn chục nghìn
Từ thôn quê đến thị thành
Trên non dưới biển khắp cùng mọc lên
Thế mà quá tải lấn chen
Việt Nam đệ nhất năm châu nhà tù
* * *
những ai ở tù vì non sông tổ quốc, vì đồng bào quê hương là những anh hùng , dù chỉ là một giờ cũng được coi như là viên ngọc quý giữa đời vậy.
Còn những ai ở tù vì bè đảng, ở tù vì tranh giành quyền lực, là những anh hùng lạc đạo đội lớp yêu nước thương dân, vì để ló cái đuôi là không tôn thờ Nguồn Cội xem thường truyền thống anh linh dựng nước giữ nước. Không đếm xỉa gì đến Quốc Tổ Vua Hùng. Yêu nước thương dân giả hiệu. Làm sao qua mắt được con Rồng cháu Tiên đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn.
***
Văn Hóa Cội nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s