MẸ KIỆN AI ?

MẸ KIỆN AI ?

Ôi thương thay, cho cuộc đời người mẹ
Quá đau buồn, khi sức kiệt kiện thưa
Nhìn đôi mắt, long lanh đầy ngấm lệ
Thật đau lòng, cho người mẹ dân oan
Mấy mươi năm, chân đã mòn chai sạm
Mẹ kiện ai, mà lắm cảnh gian nan
Kiện mọt sâu, hay loài vô ơn phản bội
Suốt chặn đường, đầy những tiếng thở than
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s