XÓA BỎ HẬN THÙ.

XÓA BỎ HẬN THÙ.

Chiến tranh để lại, bao nỗi khổ
Hận thù đổ vỡ, thêm nỗi đau
Được gì chém giết hại nhau
Nát tan cơ nghiệp tiêu tan giống nòi
Cuộc chiến tranh, tương tàn đồng loại
Cảnh sai lầm, để lại đau thương
Kẻ còn người mất thê lương
Nước non xơ xác, quê hương tiêu điều
Hãy thức tỉnh quay về Nguồn Cội
Thể Đồng Bào chung hội anh em
Thương yêu đùm bọc lẫn nhau
Vượt qua nỗi khổ chống quân giặc thù
Theo Quốc Tổ con đường đoàn kết
Đường vì dân vì nước vì non
Làm cho đất nước Việt Nam.
Công bằng bình đẳng, tự do, nhân quyền
Đói nghèo khốn khổ không còn
Việt Nam giàu mạnh sáng ngời văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s