SAI LẦM LỚN

SAI LẦM LỚN

Có thể nói tôn thờ Mác Lê là đi ngược lại truyền thống anh linh dựng nước giữ nước hàng nghìn năm. Vua Hùng không tôn thờ, mà tôn thờ ngoại bang. Là điều sai lầm lớn, cái sai dẫn đến thảm họa không sao lường được. Vì Tổ Quốc non sông nầy, cũng như dân tộc Đại Việt không phải của Mác Lê. Cũng không phải của đảng phái nào cả. Non sông Tổ Quốc nầy, dân tộc Đại Việt nầy đã có năm nghìn năm Văn Hiến.
Nói cho đúng thì Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng chúng ta phải biết tôn thờ Quốc Tổ, thừa kế những gì Cha Ông đã để lại cho chúng ta.
Điều đáng nói ở đây, có lẽ TT Hoa Kỳ O Ba ma là người bạn tốt nhắc nhở chúng ta dù đấu tranh kiểu gì đi nữa nhưng không được rời xa Nguồn Cội, phải tôn thờ người dựng lên nước Văn Lang, nay là nước Việt Nam, thời đại rực rỡ Hùng Vương qua biểu tượng trống đồng.
TT Hoa Kỳ Ông OBama: dẫn thơ.
Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, cũng như Trống Đồng Đông Sơn thời đại Hùng Vương. Trong diễn văn trưa 24- 5- 2016
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s