BẢN TUYÊN NGÔN THỜI LÝ

BẢN TUYÊN NGÔN THỜI LÝ

Lý Thường Kiệt nhờ vào câu nói. Như là bản tuyên ngôn độc lập giữ vững giang san Quốc Tổ Vua Hùng đã khai dựng lên. Dân Tộc Việt Nam nhận thức được chủ quyền do Trời phân định. Nước Nam Vua Nam ở tạo lên sức mạnh đại đoàn kết thống nhất ý chí đánh bại quân xâm lược.
– Ông OBama : TT Hoa Kỳ tuy là người ngoại quốc, nhưng hiểu rõ lời nói của Lý Thường Kiệt trụ vững Cội Nguồn hiểu rõ ý Trời (sông núi Việt Nam, Vua Nam Ở) mắc chi cúi đầu trước ngoại bang, cũng như biểu tượng Trống Đồng thời đại Hùng Vương. Thời đại mà dân tộc Việt Nam phải luôn ghi nhớ về Cội Nguồn của Dân Tộc mình.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s