PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM NHỮNG GÌ CHÚNG TA THỪA KẾ

PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM NHỮNG GÌ CHÚNG TA THỪA KẾ

Con cháu Tiên Rồng, con dân Việt Nam, những người tôn thờ Quốc Tổ. Thừa kế di sản Cha Ông để lại, sẽ là chủ nhân non sông tổ quốc nầy. Khi đã ý thức, nhận thức trách nhiệm của sự thừa kế.
Những ai thật sự tôn vinh Cội Nguồn lo lắng cho non sông đất nước. Không được thờ ơ những gì mà Cha Ông đã để lại cho con cháu chúng ta.
Sự làm chủ có căn bản của sự làm chủ. Không để cho bất cứ ai tàn phá non sông đất nước, cũng như Văn Hóa Cội Nguồn.

Sự chối bỏ Quốc Tổ, chối bỏ truyền thống, xem thường lời dạy Quốc Tổ. Con cháu Tiên Rồng con dân Đại Việt có bổn phận và trách nhiệm loại trừ chúng ra khỏi quyền lực chính quyền, dù là chính quyền ở cấp nào từ trung ương xuống địa phương thấp nhất là làng xã.
Những thành phỉ bán Cội Nguồn nầy, đã làm hại non sông đất nước cũng như ngồi trên đầu trên cổ chúng ta. Chúng sẽ không bao giờ lắng nghe nguyện vọng của dân. Vì chúng đã chối bỏ Cha Ông đi theo một chiều hướng khác. Chúng sẽ dâng đất nước nầy khi đã đạt được mục đích. Vì sự tôn thờ của chúng là ngoại bang.
Những kẻ chối bỏ Cội Nguồn, không tôn thờ Quốc Tổ, xem thường con Rồng cháu Tiên là những thành phần có tội đối với Cha Ông. Họ có quyền gì mà làm chủ non sông đất nước nầy. nhất là cai trị con cháu Tiên Rồng.
Những người mất gốc như thế họ sẽ dẫn dắt chúng ta đi về đầu ? khi dân tộc chúng ta có năm nghìn năm Văn Hiến. chặn đứng ngay cái trò yêu nước lừa bịp, đi ngược lại non sông tổ quốc. Cội Nguồn Ông Cha.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s