VẺ ĐẸP SÁNG NGỜI-1

VẺ ĐẸP SÁNG NGỜI

Vì Nguồn vì Cội, đẹp lắm thay
Trải đức xây an, phúc lộc bày
Vì nước vì dân, ai cũng mến
Cơ đồ sự nghiệp, rộng cánh bay
Tài tử, giai nhân, ai cũng thích
Vẻ đẹp Tâm Hồn dễ đắm say
Huống chi vẻ đẹp, vì non nước
Vẻ đẹp sáng ngời, đẹp xưa nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s