MỘT THOÁNG TRĂM NĂM.

MỘT THOÁNG TRĂM NĂM.

Sống vui sống khỏe sống lành
Còn hơn sống khổ, tranh giành hơn thua
Hãy sống, sống thiện, sống vui
Sống không hại nước hại dân sống lành
Sống theo Quốc Tổ Vua Hùng.
Chung nhau đoàn kết giữ gìn nước non
Sống không lệ thuộc ngoại bang
Luôn luôn tự chủ nước non,quê nhà
Trăm năm thoáng chốc qua liền
Mà sao cứ mãi chia bè hại nhau
Chiến tranh cứ mãi xảy ra
Binh đao máu lửa nát tan giống nòi
Hãy sống cuộc sống vì người
Vì Đồng Bào dân tộc, vì nước nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s