SAO KHÔNG VỀ

SAO KHÔNG VỀ

Đã thấm thía, với trò hề trần thế
Sao không về, truyền thống để ta chơi
Vui trong cảnh, niềm vui không thù hận
Một cánh buồm, giác ngộ vượt ra khơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s