QUÝ NHẤT LƯƠNG TÂM-1

QUÝ NHẤT LƯƠNG TÂM.

Con người quý nhất Lương Tâm
Chính là Phật, Thánh đâu xa mà tìm
Những ai bán rẻ Cội Nguồn
Uổng thay một kiếp làm người trần gian
Giàu tiền giàu của, giàu sang
Nhưng giàu nhân đức còn hơn vạn lần
Những người quý trọng Vua Hùng
Coi như không mất vẫn còn Lương Tâm.
Chết đi Hồn đặng siêu sanh
Về trời sống mãi ở trên cõi trời
Huống chi yêu nước thương nòi
Có công vì nước vì đời vì dân
Hồn Linh hiển Thánh anh minh
Thành Tiên, thành Phật hiển vinh cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s