NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA -2

NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA.

Việt Nam tỏa sáng sau nầy
Phải nhờ trí thức, nhân tài dựng xây
Nhân Tài, nguyên khí quốc gia
Hiền Tài, hạt ngọc giang san cõi bờ
Quên đi Hiền Sĩ, Nhân Tài.
Thời coi như đã tiêu điều nước non
Nhân Tài, là ánh hào quang
Hiền Tài là ngọn đuốc soi sống còn
Bỏ đi Nhân Sĩ Hiền Tài.
Mong gì đất nước đổi đời văn minh
Hãy yêu nguyên khí quốc gia
Coi như Quốc Bảo sơn hà nước non
Nhân Tài quý báu lắm thay
Làm cho đất nước vinh quang lẫy lừng
Đất nước không có nhân Tài.
Coi như đất nước nghèo cùng xác xơ
Lạc hậu nghèo đói khốn nguy
Nặng thời mất nước, nhẹ đi chực hầu
Việt Nam cần trí thức
Việt Nam cần Hiền Tài.
Đó là chân lý muôn đời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s