THEO BƯỚC CHA ÔNG

THEO BƯỚC CHA ÔNG

Đàn Cội Nguồn đã vang lên khắp nẻo
Sáo Cha Ông, tìm kiếm những người con
Đang lạc bước, trong màn đêm dông bão
Khắp lối đi, đầy quỷ dữ yêu tinh
Chúng hóa ra, những khốn nguy vây hảm
Hết đường đi, ôi thê thảm biết bao
Hãy tỉnh tâm, mà nguyện cầu Quốc Tổ
Nương Cội Nguồn, nương che chở Cha Ông
Hãy uống đi, những dòng thơ bất tử
Những dòng thơ, thoát khổ đến an vui
Gươm truyền thống, đã trao tay gìn giữ
Cứu nước nhà, đánh bại lũ ngoại xâm

Ta đi theo bước Cha Ông
Ta xây đời mới, ấm no sang giàu
Mùa xuân tươi thắm nước nhà
Việt nam mãi mãi đẹp là Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s