AI CŨNG CÓ QUYỀN LÀM CHỦ VĂN HÓA CỘI NGUỒN


AI CŨNG CÓ QUYỀN LÀM CHỦ VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Văn hóa Cội Nguồn là Văn Hóa thống nhất. Văn Hóa của tất cả mọi người dân Việt Nam, hải ngoại cũng như trong nước. Văn Hóa tự chủ độc lập Dân Tộc.
Là con dân Việt Nam dù là ở đâu, trong nước ngoài nước chung tay gìn giữ truyền bá rộng rãi đến tay mỗi người dân Việt Nam.
– Trước nguy cơ mất nước, và sự tồn vong của Dân Tộc. Nhất là Trung Cộng đồng hóa Dân Tộc Việt Nam theo Hán Hóa để chúng xác nhập thành một tỉnh An Nam Trung Quốc.
Trước mối nguy cơ mất nước con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam. Nắm chặc Văn Hóa Cội Nguồn trong tay, thứ vũ khí mà Ông Cha ta đã từng đánh bại Văn Hóa phương bắc, là cho quân xâm lược khiếp sợ. Thứ vũ khí bén hơn cả gươm đao giáo mác. Tàn phá hơn cả nguyên tử, mạnh hơn cả Hồng Thủy, những cơn bão lớn.
Dân Tộc Việt Nam chúng ta có thứ vũ khí Văn Hóa Cội Nguồn, thời không sợ bất cứ kẻ thù nào. Dù cho kẻ thù đó mạnh hơn ta gấp mười lần.
– Mỗi người dân Việt Nam trong nước hay ở hải ngoại hãy tự làm chủ Văn Hóa Cha Ông gươm thiên cứu quốc. Tự in ấn phân phát, tự phổ truyền kinh giáo đến mọi người dân Việt Nam.
Tự thành lập hội đoàn Văn Học Việt Nam, cùng nhau đánh bại Văn Hóa Tàu. Cũng như mưu đồ xâm lược của chúng. văn Hóa Cội Nguồn khi đã tấn công thời không có một thế lực nào chống đỡ nổi. sẽ bị chúng ta hạ gục tại trận.
Một nước nhỏ mà đánh bại nước lớn là nhờ vào binh pháp tối ưu, cũng như sự mầu nhiệm của Văn Hóa.
Không có thứ vũ khí nào đánh bại được Văn Hóa Tàu, cũng như sự âm mưu xâm lược của chúng. Ngoài Văn Hóa Cội Nguồn vũ trụ Thiên Ý tối cao.
Văn Hóa Cội Nguồn không những đánh bại Văn Hóa Tàu, cũng như mộng xâm lược của chúng, mà còn ổn định chính trị độc lập lâu dài, dân giàu nước mạnh văn minh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s