TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC ANH LINH QUỐC TỔ -1

TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC ANH LINH QUỐC TỔ

Sự toàn năng, toàn giác Chính là pháp thân Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ. Hay nói một cách khác dễ hiểu. Trí Huệ Quốc Tổ vô tận vô biên không thể nghĩ bàn thể hiện qua Văn Hóa Cội Nguồn.
1- Quốc Tổ nói ra những gì tốt đẹp nhất

2- Quốc Tổ nói ra những gì cao siêu nhất

3- Quốc Tổ nói ra những gì huyền bí nhất

4- Quốc Tổ nói ra những gì có lợi nhất

5- Quốc Tổ nói ra những gì chân thiện nhất

6- Quốc Tổ nói ra những gì đoàn kết nhất

7- Quốc Tổ nói ra những gì giải thoát nhất

8- Quốc Tổ nói ra những gì chứng đắc nhất

9- Quốc Tổ nói ra những gì thành đạt nhất

10- Quốc Tổ nói ra những gì viên mãn nhất.

Quốc Tổ đem lại 10 lợi ích nhất trong kho tàng tri kiến vũ trụ đến với con người, thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng.

Hãy gìn giữ và truyền lại cho muôn thế hệ đời sau. Văn Hóa Cội Nguồn đã có từ thời dựng nước Văn Lang cách đây năm nghìn năm vì không có giấy bút nên không lưu chép kinh văn lại được. chỉ truyền qua khẩu tự ngôn từ, dẫn đến tam sao thất bổn, chính văn biến mất sau hai nghìn năm. Nay Quốc Tổ trở về truyền lại
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s