ÁNH SAO QUÊ NHÀ.

ÁNH SAO QUÊ NHÀ.

Sống trong cuộc thế thời nay
Phân biệt thiện, ác là hay lắm rồi
Huống chi làm ánh sao trời
Soi đường chỉ lối cho nào chúng dân
Truyền kinh thuyết giáo lập công
Gieo mầm công đức cứu nguy nước nhà
Luôn phản đối, hại dân hại nước
Luôn đối đầu, bạo ác tà gian
Dấn thân vào bước gian nan
Vì non vì nước kể chi thân mình
Công ơn ấy, đi vào huyền sử
Mãi lưu danh vạn thuở không phai
Ánh sao vì nước vì non
Ánh sao bất tử, muôn năm trường tồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s