SÓNG SAU CAO HƠN SÓNG TRƯỚC – 1

SÓNG SAU CAO HƠN SÓNG TRƯỚC

Hết họa tới phúc xưa nay
Lớp sóng sau
Cao hơn sóng trước xảy ra bình thường
Việt Nam cũng đã đến hồi
Cây khô giờ lại, đâm chồi nở hoa
Nghìn năm nô lệ gian nan
Đến hồi chấm dứt chuyển sang phúc lành
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Uy linh vạn cõi lẫy lừng trời mây
Rồng Tiên hội tụ cao bay
Gió xuân trỗi dậy, thế thay đông tàn
Tự do, Dân Chủ, Nhân Quyền.
Thênh thang cuộc sống lên bờ giàu sang
Hết họa tới phúc xưa nay
Lớp sóng sau
Cao hơn sóng trước xảy ra bình thường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s