ANH LINH HÀO HÙNG

ANH LINH HÀO HÙNG

Trước mắt ta, là đại dương biển cả
Sau lưng ta, là hai dãy trường sơn
Một dân tộc mấy nghìn năm lịch sử
Mãi hào hùng, và mãi mãi thiêng liêng
Ôi Việt Nam, ôi đất nước Rồng Tiên
Một dân tộc, trải qua bao sóng gió
Nhưng cuối cùng, lại cũng đâu vào đó
Vẫn trường tồn, và mãi mãi bình yên
Một dân tộc, đầy gian nan chịu khó
Phải đâu là. một dân tộc lặng im
Hỡi đồng bào, từ nghìn xưa chung bước
Phải đâu là, một đất nước hèn nhân
Hỡi toàn dân, cùng đồng loạt đứng lên
Một sức mạnh, không có gì ngăn nổi
Diệt ngoại xâm, cùng quyết tử hi sinh
Dân tộc Việt Nam
Dân tộc Rồng Tiên
Nhất tâm quyết tử, gìn giữ nước nhà
sẵn sàng xông pha, đạp qua tất cả
Không gì ngăn nổi, sức mạnh chung lòng
sợ gì lũ giặc quân Tàu
Đánh cho một trận không còn một tên
Toàn dân kháng chiến, toàn dân xông lên
Khiếp hồn quân giặc, khiếp kinh quân thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s