ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Đất nước Việt NAM
Đất nước Cha Ông
Đang trên đà
Đe dọa tồn vong
Đang trên đà
Tàu Cộng xâm lăng
Mất lần biển đảo
Đầu độc sự sống cái ăn
Mất lần đất đai
Mất lần tổ quốc non sông
hỡi dân tộc Rồng Tiên
Hỡi anh em
Hỡi đồng bào thân yêu
Có phải Việt Nam
Có phải nước non
Chấm hết từ đây
Bao cảm xúc những ai còn yêu nước
Bao căm hờn, cho tổ quốc sắp ra đi
Những trái tim
Không quên niềm đau nô lệ
Không quên cai trị giặc Tàu
Hãy hi sinh
Mọi hiểm nguy không sợ
Trước rừng gươm, những ngục tù man rợ
Cũng không sờn, luôn chấp nhận hi sinh
Chỉ mong rằng
Một dân tộc bình yên
Thoát khỏi bệnh tật
Chết vì chất độc
Tai hại trong mình bao nhiễm thể
Từ Cha Mẹ di hại sang con
Không khác gì, di hại chất độc màu da cam
Hãy hi sinh
Vì tương lai con cháu, vì sống còn cuộc sống
Vì nước non nòi giống
Không còn nô lệ , tự do hạnh phúc đời đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s