RẠNG DANH – 1

RẠNG DANH

Vó ngựa rền vang, đất nước ta
Kiếm tìm minh chủ, chẳng đâu xa
Hiếu Trung tưởng nghĩ, người dựng nước
Vua Hùng Quốc Tổ, bản đề ca
Tung hoành ngang dọc, bền chí đức
Trước mắt vinh quang chẳng còn xa
Quốc Bảo chân kinh, niềm vận nước
Cội Nguồn Văn Hóa, kiếm Ông Cha
Vận hội Rồng Mây, phong Thánh bản
Nở chí anh hùng, đỉnh vinh hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s