THỜI ĐẠI INTERNET

THỜI ĐẠI INTERNET

Thời đại Internet là thời đại tỏa sáng văn minh phản ảnh trung trực chân thật toàn cầu hóa nhân loại. Thứ ánh sáng nầy là khắc tinh của sự gian ác, phục hồi chân thiện con người. Nó phản ảnh hết mọi tội lỗi của sự lừa đảo, cũng như sự giả dối giả nhân giả nghĩa. Mà gian hùng thường che đậy bằng lớp vỏ bọc đạo đức, những chứng cứ, cả hình ảnh, âm thanh lẫn hành động khó mà chối cải vào đâu được.
Chủ nghĩa phi nhân vô thần lừa gạt vì thế biến tan không còn.
Ánh sáng văn minh Internet ra đời, có nghĩa là chủ nghĩa vô thần Cộng sản khó mà tồn tại. Thay vào đó là sự văn minh Trung Trực những gì sự thật sẽ được ưa chuộng , những gì giả dối sẽ bị loại bỏ, dần dần đi đến tận diệt không còn.
Ánh sáng Internet là thứ ánh sáng bất lợi cho sự giả dối và tội lỗi. Thứ ánh sáng luôn hiện hữu tận diệt những cái ác. Internet là công cụ hữu hiệu quảng bá hình ảnh những cái ác lan rộng khắp toàn cầu. Ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể nghe, và chịu sự nguyền rủa hàng triệu triệu người.
Sự lên án và nguyền rủa ấy vô cùng lợi hại cho những ai đã gieo ra tội ác. Phước đức của những người ác nầy liền bị giảm sút, U minh liền bao phủ lấy số mạng. Và cuối cùng là sụp đổ tinh thần cũng như cơ nghiệp.
Ngược lại những người chân thiện, vì nhân loại mà xả thân. Cũng như vì non sông đất nước dám hi sinh, Chính là cơ hội tỏa sáng theo ánh sáng Internet làm rung động lòng người. Sẽ được hàng triệu triệu người mến phục, ca ngợi cũng như sự chúc tụng. Phước đức cũng vì đó mà dâng cao. Nếu đủ tài đủ đức thời trở thành lãnh tụ không khó. Còn không trở thành lãnh tụ thời cũng lưu danh tỏa sáng muôn đời.
Sự nguyền rủa lên án cái ác, cũng như sự tôn vinh hành thiện vô cùng lợi hại. Phước đức dâng cao, hay tai họa ập xuống, có thể ví như con số điện thoại, hể gọi số ai nó sẽ chuyển đến người đó dù cho đó cách nửa vòng trái đất. Luật báo ứng không bao giờ sai. Đó là sự bí mật của Tạo Hóa, một mảy lông cũng bị báo ứng không thể trật. Hể lên án nguyền rủa đến ai thì nó đến người đó. Một người nguyền rủa thời chẳng thấy gì, Nhựng cả triệu người lên án nguyền rủa thì nhất định đi tiêu. Lời nói trên đây không phải nói chơi mà Thiên Ý định luật nói rõ cho nhân loại biết. Vũ khí hiện đại của dân là như thế ý dân là ý trời, Toàn Dân lên án nguyền rủa thì dù cho chế độ đó có sức mạnh đến đâu cũng phải tiêu vong.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s