CÓ MẤY AI-2

CÓ MẤY AI.

Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa, có mấy ai
Vì Nguồn vì Cội, buổi thời nay
Phản đối những gì, đang lừa dối
Khí phách anh hùng quý hiếm thay
Phản biện phá tan, đời u tối
Làm cho đất nước, rạng tương lai
Những người vì dân luôn vì nước
Lưu danh sáng mãi tận ngày mai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s