THIÊN ĐỊNH

THIÊN ĐỊNH.

Thế kỷ 21 đã đi vào cuộc sống
Kỷ nguyên 3000 năm cũng đổi khác đi nhiều
Theo cơ trời
Cuộc thế cũng đổi khác
Theo lộ trình, chuyển biến của huyền cơ
Theo trào lưu, xu thế văn minh
Nước Việt Nam, không thể đứng riêng
Theo hiệp hội, hiệp thương năm châu
Cơ đã định thoát đâu cho được
Nắm cơ trời mới đạt thành công
Nhân Quyền, Dân Chủ, tự do
Việt Nam đã chuyển sang đò qua sông
Độc tài đã chuyển Đa Nguyên.
Không còn tăm tối , tối tăm không còn
Dân giàu nước mạnh lẫy lừng
Việt Nam độc lập sáng ngời vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s