NỖI BUỒN.

NỖI BUỒN.

Nghĩ buồn đất Mẹ Việt Nam.
Vì sao nên nỗi nát tan thế nầy
Ai gieo ra cảnh nầy đây
Nước non Nam Việt xưa kia ai bì
Giờ đây khốn khổ mọi điều
Nơi đâu cũng gặp dân tình oán than
Giặc Tàu cướp phá tràn lan
Đất liền biển đảo xác xơ tiêu điều
Núi sông ngấm lệ bạc màu
Ôi thôi đất Mẹ còn gì đớn đau
Lời thơ vút đến Trời Cao.
Cầu cho đất Mẹ tai qua yên bình
Lời thơ giải rõ tâm tình
Nỗi lòng vì nước vì đời vì dân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s