ĐI VÀO BẤT TỬ

ĐI VÀO BẤT TỬ

Sống trên đời, những ai vì non nước
Là những người, đáng kính biết là bao
Một cuộc sống, có đức, tài bao quát
Tự đưa mình, lên tột đỉnh ngôi cao
Một con người, mang trong mình trọng trách
Đem niềm tin, cho ánh sáng tương lai
Cõi nhân sinh, một con người như thế
Đã đi vào, bất tử tận ngày mai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s