ĐỊNH LUẬT HIỂN NHIÊN

ĐỊNH LUẬT HIỂN NHIÊN.

Cây tốt, thời tốt cành xanh lá
Người vui, nhờ đức tánh thương yêu
Chúa, Phật, âu cũng là như thế
Sống vì đời, luôn hạnh phúc an vui
Hãy tỉnh đi, những con người hại nước
Những tâm hồn lạc lối mê si
Lòng chân chính đối với dân với nước
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có lạ chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s