PHẬT, CHÚA CŨNG THẾ THÔI.

PHẬT, CHÚA CŨNG THẾ THÔI.

Rực rỡ Việt Nam, Bởi những người
Có tâm thiện chí đối với đời
Một câu chính nghĩa, hơn tia sáng
Một hành động tốt, nghĩa đầy vơi
Tốt đẹp nào hơn, lòng vì nước
Cứu dân, giải thoát cảnh khốn nguy
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, âu cũng thế
Cứu dân cứu nước, đức từ bi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s