LÀ NGƯỜI VIỆT-4

LÀ NGƯỜI VIỆT-4

Người Việt Nam, dù ở nơi đâu
Cũng luôn yêu nước, không quên Cội Nguồn
Luôn đấu tranh, cho nền Dân Chủ
Luôn soi đường, cho cả tự do
Làm cho quốc thái dân an
Làm cho dân tộc vẻ vang trường tồn
Lòng yêu nước ngập tràn tâm trí
Lòng yêu dân, trải khắp nước non
Căm thù lũ giặc ngoại xâm
Cướp biển cướp đảo nước non quê nhà
Lòng căm thù Cọng Tàu thâm độc
Hại Việt Nam tràn ngập ung thư
Không cần dùng đến gươm đao
Chỉ cần hóa chất triệt tiêu giống nòi
Là người Việt quyết thề cứu nước
Cùng chung tay phản đối giặc Tàu
Làm cho đất nước sơn hà
Không còn sạch bóng quân thù ngoại xâm
Không còn khốn khổ bất công
Văn minh Dân Chủ, tự do Nhân Quyền
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s