NHỮNG ÁNH VÌ SAO

NHỮNG ÁNH VÌ SAO.

Đã là những ánh vì sao
Luôn luôn tỏa sáng cho nào chúng dân
Đã là trí thức thiện nhân
Thời luôn đem lại hào quang cho đời
Làm người thời đại anh hùng
Sáng soi chân lý, lấp đường tà gian
Gian nan đối mặt gian nan
Làm cho đất nước, nở hoa Nhân Quyền.
Tự do Dân Chủ công bằng
Dân giàu nước mạnh đăng trình ấm no
Lưu danh tỏa sáng muôn thu
Rền vang công trạng vinh quang lẫy lừng
Đã là những ánh sao trời
Thời luôn tỏa sáng sơn hà quê hương
Ánh sáng đem lại thân thương
Cho đời hạnh phúc ấm êm thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s