TỎA SÁNG DẪU MỘT GIÂY

TỎA SÁNG DẪU MỘT GIÂY

Ta đã sinh ra, chốn thời nầy
Gặp thời đen tối, lắm họa tai
Những mảnh con người đời bất hạnh
Ung thư bệnh tật, lẫn khổ sai
Không thể ngồi yên, rồi chờ chết
Thôi thà tỏa sáng, dẫu một giây
Dù có mất đi, đời thỏa mãn
Còn hơn im lặng, diệt tương lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s