THIÊN Ý CỘI NGUỒN

THIÊN Ý CỘI NGUỒN

Cội Nguồn Thiên Ý Cội Nguồn
Là nền tảng sống nhân loài anh em
Dòng sông Nguồn Cội dòng sông
Đem về xanh tốt thế gian con người
Con đường đem lại đẹp lành
Dân giàu nước mạnh tràn trề niềm vui
Cội Nguồn đại đạo tình thương
Tiếng đàn vũ trụ du dương ngọt ngào
Tiếng đàn chuyển hóa linh hồn
Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần an vui
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Nở hoa chánh giác vững yên sơn hà
Nước non, non nước quê nhà
Lẫy lừng nhân thế vang lừng năm châu
Cội Nguồn Thiên Ý tối cao
Bước vào thời đặng siêu sanh về trời
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Là nền tảng sống nhân loài anh em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s