TAI HỌA KHÓ LƯỜNG

TAI HỌA KHÓ LƯỜNG

Mất Nguồn lạc Cội mất Nguồn
Sa vào cạm bẫy giặc thù ngoại bang
Chiến tranh loạn lạc đau thương
Rơi vào nô lệ điêu linh nước nhà
Muốn cho cuộc sống yên lành
Giữ gìn Nguồn Cội lá cành xanh tươi
Thái bình giàu mạnh ấm no
Không còn nô lệ ngoại bang giặc thù
An vui độc lập lâu dài
Sáng ngời nước Việt con Rồng cháu Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s