SAO ANH NGỒI ĐÓ

SAO ANH NGỒI ĐÓ

Nước non khốn khổ lắm rồi
Sao anh ngồi đó im thời lặng im
Biết bao con cháu Rồng Tiên
Ra thân gian khổ cứu nguy nước nhà
Còn anh ăn nhậu la cà
Quanh năm suốt tháng vùi đầu say sưa
Mất đi nhân nghĩa hiếu trung
Trở thành nhu nhược chẳng ra con người
Việc nhà em đã lo rồi
Sao anh còn mãi hững hờ hỡi anh
Để cho non nước điêu linh
Rơi vào tay giặc đi tiêu chẳng còn
Còn đâu mái ấm gia đình
Sao anh ngồi đó chờ ngày giặc xơi
Hãy cùng chung sức chung vai
Mỗi người mỗi việc cứu nguy sống còn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s