KHÔN QUÁ HÓA RA NGU

KHÔN QUÁ HÓA RA NGU

Trên cánh đồng sặc mùi đất ruộng, hơi nước bốc lên làm dịu bớt cái nóng không mấy dễ chịu. Cặp Trâu đang hì hục kéo cày rã cả chân, vì từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng mặt trời còn vài tất nữa là đứng bóng.
Bổng Trâu Tá lên tiếng hỏi Trâu Dí rằng.
Nầy anh Dí: Anh có thường coi đài điện ti vi không? Trâu Dí nói, thời đại ngày nay là thời đại ưa chuộng sự nói láo, báo đài nói trúng trật gì mà coi.
Trâu Tá nói : Nầy anh Dí. Trong cái nói láo ẩn chứa cái thật đấy. Anh không tin tôi có thể nói vài thí dụ cho anh nghe. Đang ra sức kéo cày với nắng nóng chang chang tuy đang thấm mệt bụng thời đói nhưng Trâu Dí cũng muốn nghe Trâu Tá nói, bằng thúc rằng Anh Tá nêu ra thí dụ đi tôi đang sốt ruột lắm đây.
Trâu Tá nói;
Hơn bốn mươi năm. Ông chủ độc tài ra sức dạy dân thấm nhuần tư tưởng Mác Lê, hể thấy thành phần nào giàu có thì ghét, nhất là thành phần tiểu tư sản, tư bản.
Nay quan tướng nhà độc tài, anh nào anh nấy giàu kết xù, trở thành tư bản Đỏ. Thế mà Lúc nào vua quan độc tài cũng kiên định chủ nghĩa Mác Lê. Khác nào vua quan độc tài kích động dân chúng nổi lên theo chủ nghĩa Mác Lê lật đổ sự giàu có của mình, có phải là khôn quá hóa ngu không?
Trâu dí nghe xong khen hay, đúng là gậy ông đập lưng ông
vua quan độc tài nhờ vào tham ô tham nhũng ông nào ông nấy béo mập nhà cửa như cung đình giàu có kết xù không biết lo giữ lúc nào cũng kiên định chủ nghĩa Mác Lê có nghĩa là xúi dân chúng xóa sổ sự giàu có của mình.

Đáng lý ra vua quan nhà độc tài độc trị dạy dân thế nầy. Chủ nghĩa Mác Lê đã lổi thời vì chúng ta đang tiến tới con đường làm giàu không phù hợp với chủ nghĩa xã hội Mác Lê nữa. Ngăn cấm không cho chủ nghĩa Mác Lê sống dậy, vì chủ nghĩa Mác Lê sống dậy thời cái giàu vua quan nhà mình phải bị đem ra đấu tố. Bà con nên đuổi Mác Lê về Nga cho khuất mắt dứt trừ hậu họa.

Đằng nầy vua quan độc tài lúc nào cũng kiên định tư tưởng Mác Lê. Khác nào gập ông đập lưng ông. có ngày chúng dân lôi cổ ra đấu tố tài sản bị trịch thu. Mạng sống cũng không còn quả là Khôn quá hóa ngu là thế.

Nói về Ông Chủ đang cày ruộng gần suốt cả buổi mệt mỏi vô cùng nghe Trâu Tá, Trâu Dí nói thế cũng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ không cái ngu nào giống cái ngu nào, liền nói xem vào hai chúng bây vui cái gì mà kể lể. Ở thiên đàng xã hội chủ nghĩa, các ngươi không những làm thân nô lệ làm nhiều nhưng không mấy bữa no khi cần thì thịt luôn. Bên các nước Tư Bản phận làm Trâu như chúng mầy tha hồ ăn no tự do đi tán gái.
Các ngươi tuy là Trâu nhưng cũng khá thông minh nhận thức được kiên định chủ nghĩa Mác Lê thời vua quan không nên làm giàu, vì làm giàu là tự đi vào chỗ chết. Khi Mác Lê đã sống dậy.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s