CHÀO KỲ NHÂN

CHÀO KỲ NHÂN

Chào kỳ nhân thân mến
Những người yêu Tổ Quốc
Những người luôn vì nước
Vì Cội Gốc Cha Ông
Nay trở thành kỳ nhân
Đã thành Phật, Thánh, Tiên
Lãnh đạo nền Quốc Giáo
Cứu nguy trong cuộc sống
Đem hạnh phúc cho dân
Rạng danh con cháu Rồng Tiên
Non sông đất nước vững yên cõi bờ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s