SỐ PHẬN ĐỔI ĐỜI

SỐ PHẬN ĐỔI ĐỜI

Nước non Đại Việt, hết cheo leo
Vận nước đổi thay, thoát cảnh nghèo
Số phận đổi đời, vinh quang tới
Sang giàu no ấm, hết sói beo
Hình ảnh người dân, trong sung sướng
Đông tàn xuân đến, dứt hút heo
Vận nước vận non, niềm đổi mới
Văn minh hạnh phúc, biết bao nhiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s