TỎ RẠNG KHẮP NĂM CHÂU

TỎ RẠNG KHẮP NĂM CHÂU

Cội Nguồn nước nào, có nền Văn Hiến theo Luật Tạng vũ trụ Thiên Ý của Trời. Cũng như dân tộc nào có sự uy linh của nòi giống. Thì nhất định đất nước đó, dân tộc đó sẽ tỏa sáng đứng đầu thế giới.
Hiến Pháp Bách Việt Văn Lang chính là Hiến Pháp Luật Tạng vũ trụ Thiên Ý của Trời. Hiến Pháp Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng, Bình, Đẳng, Tự Do.
Bách Việt Văn Lang Da Vàng Hồng Ngọc, Từ thời Hồng Hoang, rồi đến Hồng Bàng, sau Hồng Bàng là Hồng Đế cho đến ngày nay. Từ Dân Tộc Văn Lang trở thành Dân Tộc Việt Nam. Dân Tộc Rồng Tiên trên tất cả Dân Tộc, Và đã chuyển mình đơm hoa kết trái. Sự chuyển mình lột xác đi vào Dân Tộc Thần Thánh.
Một dân tộc vừa là Dòng Giống Tiên Rồng, Vừa là có nền Hiến Pháp Luật Tạng vũ trụ, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do. Vừa là có bề dày lịch sử năm nghìn năm Văn Hiến. Thời dân tộc Việt Nam trở thành Dân Tộc vinh quang. Tỏa sáng khắp năm châu bốn bể
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s