ĐẾN HỒI NỞ HOA

ĐẾN HỒI NỞ HOA

Việt Nam Dân Tộc Rồng Tiên
Giờ đây tỏa sáng khắp nơi hồng trần
Làm cho non nước quê nhà
Thay da đổi thịt sơn hà nước non
Khắp miền trổi dậy vàng son
An vui cuộc sống ấm no cuộc đời
Việt Nam nở ngọn xanh cành
Đơm hoa kết trái thắm tình anh em
Non xanh nước biếc tình ca
Uy linh dòng giống Rồng Tiên ngút ngàn
Việt Nam Linh Địa bao đời
Địa Linh nhân kiệt đến hồi nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s