KỲ NHÂN THÁNH ĐỨC(1)

KỲ NHÂN THÁNH ĐỨC

Nói đến Kỳ nhân thời Thánh Đức, là người hành sự theo Thiên Ý, không nghiêng về Tà cũng không nghiêng về Chánh. Tà- Chánh đều là hữu dụng. Cũng như ngày và đêm đều có lợi cho sự sống, muôn loài vạn vật trong đó có con người.
Những kỳ nhân mà được Trời lựa chọn, là người ở cảnh giới Trung Dung không bỏ Thiện, mà cũng chẳng xa rời Ác. Chỉ hành sự theo Thiên Luật Thiên Ý Hóa Công mà thôi. Tà – Chánh đều phải tôn trọng luật nếu phạm luật thì bị xử như nhau công bằng bình đẳng.
Vì thế xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc phải đi theo lộ trình Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Hóa Cội Nguồn, không phân biệt Tà- Chánh, Thiện – Ác. Đời, Đạo, Tôn Giáo, Đạo Giáo Đảng Phái, Tất cả đều lập công, tất cả phải sống theo Hiến Pháp Luật Pháp minh chính Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Thiên Ý của Trời.
Tóm lại : Những kỳ nhân thời Thánh Đức phần lớn là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Hóa Cội Nguồn, không bị ràng buộc Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái nào cả. Dù là xuất thân từ Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái.
Tà sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thời Tà trở thành Chánh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa về trời. Ngược lại Chánh mà phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Vũ Trụ, thời bị sa đọa như thường biến thành Tà Kiến, trở thành Tà Đạo.
– Những kỳ nhân thời Thánh Đức, ngoài những người ở địa vị cao, học thức rộng, còn có những người nghèo khổ, ít học. Nhưng lại có Đạo Hạnh khác thường, không học mà biết tất cả, Đạt đến cảnh giới Chánh Giác. Vạn pháp quy tông. Không học mà biết đó mới là cái biết khủng khiếp không ai có thể lường được, chân tướng kỳ nhân Thánh Đức là như vậy. Nhất định là như vậy không thể sai.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s