HẠNH PHÚC LỚN NHẤT

HẠNH PHÚC LỚN NHẤT

Hạnh phúc lớn nhất,
Là gieo nhân hành thiện
Khổ đau lớn nhất
Là gieo nhân hành ác
Biết thương người cứu giúp
Là đưa ta đến cõi thiên đàng
Hết lòng vì nhân loài
Nhẫn được mọi nghịch cảnh
Tâm luôn trầm tỉnh
Mới đạt đỉnh an vui
Tâm tự nhiên
Là dứt sạch mọi ưu phiền
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là như vậy
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s