GIÁC NGỘ QUAY VỀ

Mênh mông trời đất, quá mênh mông
Số phận lang bang, khắp Tây, Đông
Vòm trời hun hút, cao chót vót
Cuộc đời không bến, biết về đâu
Mảnh đời nhỏ bé, như hạt cát
Lưu lạc khắp cùng, khắp năm châu
Giác ngộ quay về, tìm Cội Gốc
Gieo nhân trồng đức, thoát lao đao
Cửa ngõ thiên đàng, kìa trước mắt
Về Nguồn gầy dựng, những ước ao
Theo chân Quốc Tổ, về thiên giới
Vĩnh hằng cuộc sống, đỉnh ngôi cao
Hồng trần cõi tạm, đi với đến
Rốt cuộc được gì ? giấc chiêm bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–