TỈNH MỘNG QUAY VỀ

TỈNH MỘNG QUAY VỀ

Cõi đời trần thế, bến là đâu
Bể khổ mênh mông, khổ với sầu
Bả danh bả lợi, như ma ám
Miếng mồi níu kéo, xuống hố sâu
Muốn quay trở lại, nào phải dễ
Phóng lao đành phải, lao theo lao
Họa tai, tai họa, chồng với chất
Biết đến bao giờ, hết lao đao
Trở về Nguồn Cội, là bờ bến
Hết khổ dứt sầu, dứt lao đao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s